top of page
  • Writer's picturecontact paimatrix

🔒 Кибер аюулгүй байдал

ℹ Дата өгөгдөл задрах

☣ Цахим заналхийлэлд өртөх зэрэг эрсдэлээс байгууллагаа хамгаалахад тань Pai CTI Luminar Cognyte туслах болно. 0 views0 comments

Recent Posts

See All

Монгол улсын кибер аюулгүй байдлын өнөөгийн дүр төрх

Манай улсад кибер аюулгүй байдлын үндэсний хэмжээний шинэчлэл нэн шаардлагатай байна. Зах зээлийн төлөв Монгол болон төв азийн орнуудад кибер аюулгүй байдал, аюулгүй төлбөрийн систем, их өгөгдлийн сал

Comments


bottom of page