top of page
  • Writer's picturecontact paimatrix

Монгол улсын кибер аюулгүй байдлын өнөөгийн дүр төрх


+4 ТЭРБУМ

120 ДУГААРТ

83 ДУГААРТ

Кибер халдлага

/2021/

ОУ-ын кибер аюулгүй байдлын индекст /2023 он/

Networked Readiness Index буюу Сүлжээний Бэлэн Байдал /2023/

Манай улсад кибер аюулгүй байдлын үндэсний хэмжээний шинэчлэл нэн шаардлагатай байна.

Зах зээлийн төлөв


Монгол болон төв азийн орнуудад кибер аюулгүй байдал, аюулгүй төлбөрийн систем, их өгөгдлийн салбарын эрэлт өсч байгаагийн дээр эдийн засаг нь хурдацтай хөгжиж байна. Пи Эй Ай Матрикс компани нь итгэлт түншүүдийнхээ оновчтой шийдлүүдийг зах зээлд санал болгоно.


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page