top of page
Events/ Эвент арга хэмжээ

УУЛ УУРХАЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ, УХААЛАГ ХЯНАЛТ, ХОЛБОЛТЫН ИРЭЭДҮЙ

Удахгүй болох арга хэмжээ

УХААЛАГ ШИЙДЭЛ, ОЛОН УЛС

КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, АЮУЛГҮЙ ТӨЛБӨР ТООЦОО, ИХ ӨГӨГДӨЛ БОЛОН ТЕХНИКИЙН ДЭВШИЛТЭТ ШИЙДЛҮҮД

________________

Бид юу хийдэг вэ?

Манай компани кибер аюулгүй байдал, аюулгүй төлбөр тооцоо, их өгөгдөл болон бусад техникийн дэвшилтэд шийдлүүдийг санал болгодог. Бид банк, үүрэн телефон, уул уурхайн компаниудтай хамтран ажилладаг. АНУ, Канад, Сингапур ба Израйлийн компаниудын олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн шийдэл үйлчилгээг Монголын зах зээлийн стандартад нэвтрүүлэн 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай.

Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл

Удахгүй болох арга хэмжээ, вебинар, сургалт.

 Техник технологи

Танд тусалъя

Бид танай байгууллагын зардлыг бууруулж, ашгийг нэмэгдүүлэн илүү амжилтад хөтлөх болно. 

20+ жилийн туршлага

Манай компанийн үүсгэн байгуулагчид, менежментийн баг нь Монгол улс болоод Төв Азид 2008 оноос хойш мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлж байна. Мөнгө угаахтай тэмцэх, залилантай тэмцэх систем, байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн систем, харилцагчийн удирдлагын систем, эрсдэлийн менежмент, цахим банкны аюулгүй байдал, бизнес оюун болон кибер аюулгүй байдлын үнэлгээний үйлчилгээ зэргээр мэргэшин олон улсын лидерүүдтэй хамтран төрөл бүрийн салбарыг дэмжин ажиллаж байна. 

Пи Эй Ай Матрикс компанийн түүх

Зах зээлийн салбарууд

Цахилгаан холбооны салбар

Их өгөдлийн солилцоог түргэсгэх, өргөжиж буй зах зээлүүдэд зориулсан утасгүй технологийн шийдэл гэх мэт IT болон сүлжээний шийдлүүдээр төрөл бүрийн компаниудыг хангаж байна. 

Уул уурхай

Уул уурхайн салбарт автомат тээврийн хэрэгсэл, хиймэл оюун ухаан зэрэг орчин үеийн дэвшилтэт технологи нэвтрэхийн сацуу бүтээмж, ашиг орлогыг өсгөх боломж мөн түүнчлэн олон эрсдэлүүд ч давхар бий болж байна.  

Банк санхүү 

Шинэ техник технологи, Аппликейшн програмчлалын интерфейс болон хиймэл оюун ухааны туслалцаатайгаар санхүүгийн байгууллагууд хэрэглэгчдэдээ шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хурдтай, зардал багатайгаар хүргэх боломжтой. 

Бусад

Жолоочид туслах дэвшилтэт системийн технологи

Удирдлага

Өгөгдөл дээрээс үнэ цэнэтэй дүгнэлт мэдээллийг авч, аюулгүй байдлын үнэлгээ хийж, үр бүтээмжийг нэмэгдүүлж, мэдээлэлд тулгуурласан шийдвэр гаргаж, нийлүүлэгчийн харилцаа холбоог сайжруул

 Зөвлөх үйлчилгээ

Бүхий л салбарын шинэ, шилдэг шийдэл

Бид цахим залилангийн шийдэл, арилжааны санхүүжилт, хил дамнасан төлбөр тооцоо, ашигтай хөрөнгийн зохицуулга, ухаалаг уул уурхайн технологи болон сүлжээ, кибер аюулгүй байдлын зөвлөх үйлчилгээ зэрэг дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдөж итгэмжлэгдсэн түншүүдийнхээ шийдэл үйлчилгээг Монгол болон бусад улсад нэвтрүүлж, байгууллагын үйл ажиллагааг тасалдалгүй явуулах, зардлыг бууруулах, ашгийг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг өсгөх зорилготой ажиллаж байна. 

Khan Bank uses Bottomline’s Cyber Fraud and Risk Management solution for monitoring our Internet banking transactions. With Cyber Fraud and Risk Management’s accurate analytical rules and unusual behavior detection solution, we are protecting our customers from possible cyber fraud.

Munkh-Oyun B.

Senior specialist | Cyber risk team| Card operation department


KHAN Bank

Khan Bank uses Bottomline’s Cyber Fraud and Risk Management solution for monitoring our Internet banking transactions. With Cyber Fraud and Risk Management’s accurate analytical rules and unusual behavior detection solution, we are protecting our customers from possible cyber fraud. 

KHAN Bank 

Харилцагчид

Бид дэлхийд нэр хүндтэй, итгэлт хамтрагч компаниудынхаа дэвшилтэт ухаалаг шийдлүүдийг харилцагчдад хүргэх зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Инновацлаг технологиор дамжуулан кибер аюулгүй байдал, залилангийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийн зөвлөх үйлчилгээ, үүрэн телефоны холболт, ухаалаг уул уурхайн технилоги болон жолоочийн туслах механизмийн салбарт хүрч, бизнесийн байгууллагуудыг илүү чадамж, мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээгээр хангадаг. 

Best Solutions For All Industries

Improve Operational Efficiency, Enhance Productivity & Safety

improving operational efficiency and productivity at mining sites.

Anti-Money Laundering

globally recognized and trusted partners

bottom of page