top of page

Бусад шийдлүүд

Шийдэл үйлчилгээ

Mobileye

Жолоочид туслах дэвшилтэт систем (ADAS), автомат жолоодлогын системийг хөгжүүлэгч Израйл компани. 1999 онд байгуулагдсан уг компани нь тээврийн хэрэгсэлд камерын тусламжтай хүрээлэн буй орчныг таньж, тайлбарлах vision-д суурилсан системээрээ нэрд гарсан.

Contguard

Contguard – ложистикийн зах зээлийг чингэлэг тандалт, нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний ил тод байдал, эрсдлийн менежмент, өгөгдлийн шинжилгээ болон IoT/Мэдрэгчийн технилоги зэрэг тээвэрлэлтийн шийдлээр хангаж байна. Манай үйлчилгээ ашгийг нэмэгдүүлж, зардлыг танан тээвэрлэлтийн явцыг ерөнхийд нь сайжруулах зорилготой.

  • Чингэлэг тандалт

  • Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний ил тод байдал

  • Эрсдэлийн менежмент

  • Өгөгдлийн шинжилгээ

  • IoT болон Мэдрэгчийн технилоги

Roseman

Roseman Engineering Ltd – Жижиглэнгийн түлш борлуулалтын инновацлаг шийдэл, тээврийн хөрөнгийн менежментийн шийдэл, Azure клауд дэд бүтцээр цахилгаан тээврийн хэрэгслийн ухаалаг цэнэглэлтийн менежментийн салбаруудын анхдагч, гол тоглогч юм.

Roseman компани нь 1978 оноос хойш дэлхийн хэмжээнд арилжааны зориулалттай тээврийн хэрэгслийн менежмент, мобайл шатахууны танк, автомашины OEM салбаруудад үйлчилгээ үзүүлж байна.

Бусад

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл баруун талын товчин дээр дарна уу.

bottom of page