top of page

Удирдлагын салбар

Өгөгдөл дээрээсээ үнэ цэнэтэй дүгнэлтийг гаргаж, аюулгүй байдлын шалгалтын явцыг сайжруулж, үр бүтээмжийг өсгөж, шийдвэр гаргалтыг дэмжиж, нийлүүлэгчийн харилцааг сайжруул

Шийдэл үйлчилгээ

Өгөгдөл боловсруулах

Transform your Big Data to get insights that were unattainable before, at an exceptional speed and with lower prices with our solution. 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Дотоод залилангийн шийдэл нь систем бүр дээр хэрэглэгч бүрийн зан үйлийг цаг тухайд нь бүртгэн авч гадны болон дотоодын аюул заналхийллээс хамгаалдаг.

CTI

We offer comprehensive Analytics-driven external threat intelligence solution

  • Maintain visibility of your threat landscape.

  • Extract in timely, accurate and actionable manner

  • Mitigate threats before, during and after they reach your organization

Дроны хяналт

Government agencies and enterprises require a powerful broadband communications infrastructure to support advanced applications. At the same time, they are faced with demands to lower operational costs and increase efficiency.

bottom of page